1/14/08

24 hrs medical treatment


ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ေပးေနရလုိ႔ က်န္းမာေရးေတာင္ ခ်ဳိ႔ယြင္းလာျပီဗ်ာ။ ေဆးအိတ္နဲ႔တစ္ေယာက္ တေကာက္ေကာက္လုိက္ေနရတာသာ ၾကည့္ေပေတာ့ အရပ္ကတုိ႔ေရ။

No comments: