4/12/09

မင္းကံေကာင္းတယ္မွတ္

တမလြန္ဘ၀မွာ ေဂ်ာ့ဘုခ်္ရယ္ ၊ ဘဘသန္းေရႊရယ္ ၊ ဗလာဒီမင္ပူတင္ရယ္ အတူတူေတြ႕ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕တစ္ေနရာအေရာက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ကားစင္အတင္ခံထားရတဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ပါေလေရာ။ အဲဒီမွာေတာ့ ေဂ်ာ့ဘုခ်္က ေယရႈနားကို တိုးသြားျပီးေတာ့

`အရွင္ ၊ သားေတာ္အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ဘ၀မွာ သားေတာ္က ကံေကာင္းခဲ့ပါသလား´ လို႕ေမးလိုက္တယ္။

ေယရႈက `ေအး သားေတာ္ကံေကာင္းပါတယ္။ မင္းက အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့လို႕ပဲ´ဆုိျပီး ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။

ပူတင္လဲ ေယရႈနားတိုးကပ္သြားျပီး `ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေကာ အသက္ရွင္စဥ္က ဘယ္လိုကံေကာင္းခဲ့ပါသလဲ´လို႕ ေမးလိုက္ျပန္တယ္။ ေယရႈက `မင္းလဲ ကံေကာင္းခဲ့တာပဲ ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ မင္းက တိုင္းျပည္ကို စိတ္တိုင္းက် ပံုေဖာ္ႏိုင္ခဲ့လုိ႕ပဲ´ဆိုျပီး ေျဖလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ဘဘသန္းေရႊကလဲ အားက်မခံဘဲ ေယရႈနားသြားျပီး `ကၽြန္ေတာ္ေရာ ဘယ္လို ကံေကာင္း ခဲ့ပါလဲ´လို႕ေမးလိုက္တယ္။ အဲဒီလို ေမးလိုက္တဲ့ခဏမွာ ေယရႈရဲ႕လက္ႏွစ္ဖက္လံုး လႈပ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကားစင္တင္ခံထားရတာဆိုေတာ့ ေယရႈက လႈပ္လို႕မရျဖစ္ေနတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘဘသန္းေရႊကို အံက်ိတ္ျပီးေျပာလိုက္တယ္။

`ေအး .. ငါ့လက္ႏွစ္ဖက္လံုး လႈပ္မရတာ မင္းကံေကာင္းတယ္မွတ္

9 comments:

Anonymous said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ေကာ အဆင္မယ္လို႔ထင္ပါသလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္
ျမန္မာသတင္းႏွင့္မီဒီယာအဖြဲ႔(ျပည္ပ)

Salai KyawKyaw said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားၾကမယ္ဆိုဒါ သိမွာပါ မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာလား။အလာလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္


ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္(CNA)
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

Salai KyawKyaw said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားၾကမယ္ဆိုဒါ သိမွာပါ မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာလား။အလာလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္


ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္(CNA)
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

Anonymous said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားၾကမယ္ဆိုဒါ သိမွာပါ မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာလား။အလာလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္


ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္(CNA)
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

Anonymous said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားၾကမယ္ဆိုဒါ သိမွာပါ မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာလား။အလာလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္


ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္(CNA)
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

Anonymous said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားၾကမယ္ဆိုဒါ သိမွာပါ မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာလား။အလာလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္


ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္(CNA)
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

Anonymous said...

သို႔မိတ္ေဆြၾကီး
ခင္ဗ်ားတင္တဲ့ပို႔စ္ဟာ ဘာသာေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ေယရႈေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္။ေယရႈေနရာမွာ ဗုဒၵဘုရား(သို႔)အလာ(သို႔)အစရွိေသာဘုရားေတြရဲ႕အမည္ကို တပ္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။အဲဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားၾကမယ္ဆိုဒါ သိမွာပါ မိတ္ေဆြအေနနဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာလား။အလာလား။
မိတ္ေဆြ ဇာနည္ဝင္း ကေတာ့ေနာက္ဆံုးသြားရမွာက ဘယ္ကိုလဲဆိုဒါ ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ သန္းေရႊေနာက္လိုက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္


ဆလိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္(CNA)
ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တစ္ဦး

Pu Doh said...

Please do no use the name Jesus Christ in joke nor do not post it. It is an insult to christinity and the Lord.

Anonymous said...

IS VERY GOOD..............................